Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies

Indie Monsooned Malabar - ARABICA 100%Indie Monsooned Malabar - ARABICA 100%
  Reviews(3)
  41,20 złCena
  Brazylia Yellow Burbon - ARABICA 100%Brazylia Yellow Burbon - ARABICA 100%
   Reviews(3)
   36,90 złCena
   Dominikana Barahona AA - ARABICA 100%
    Reviews(3)
    45,90 złCena
    Kolumbia Excelso - ARABICA 100%Kolumbia Excelso - ARABICA 100%
     Reviews(3)
     36,90 złCena
     Nikaragua Maragogype - ARABICA 100%Nikaragua Maragogype - ARABICA 100%
      Reviews(3)
      50,00 złCena
      Zestaw Kawowe TrioZestaw Kawowe Trio
       Reviews(3)
       86,00 złCena
       Kenya AA - ARABICA 100%Kenya AA - ARABICA 100%
        Reviews(3)
        44,90 złCena
        PANAMA BOQUETE SHG - ARABICA 100%PANAMA BOQUETE SHG - ARABICA 100%
         Reviews(3)
         52,00 złCena
         Espresso Rock & RollEspresso Rock & Roll
          Reviews(3)
          39,50 złCena
          Zestaw ProseccoZestaw Prosecco
           Reviews(3)
           145,00 złCena

           Regulamin

           Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym wytworniakawy.pl prowadzony jest przez Wytwórnia Kawy Agata Mikulska pod numerem REGON 386942527, NIP 7262524914

           Siedziba/Adres korespondencyjny:

           Południowa 3

           97-420  Szczerców

           NIP7262524914

           REGON: 386942527

           Dane kontaktowe:

           Adres poczty elektronicznej: biuro@wytworniakawy.pl

           Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

           Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16,

           poz. 93 ze zm.).

           Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba

           fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

           działalnością gospodarczą lub zawodową.

           Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między

           Konsumentem a Sprzedawcą.

           Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

           Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

           elektronicznym www.wytworniakawy.pl

           Sprzedawca – Wytwórnia Kawy ul. Południowa 3, 97-420 Szczerców,

           NIP 7262524914, REGON 386942527, adres poczty elektronicznej:

           biuro@wytworniakawy.pl

           Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego

           między Konsumentem a Sprzedawcą.

           Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

           (Dz. U. 2014 poz. 827)

           § I

           Postanowienia ogólne

           1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wytwórnia Kawy, ul. Południowa 3 97-420 Szczerców za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym wytworniakawy.pl
           2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

           § II

           Warunki zawierania umowy sprzedaży

           1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
           2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego wytworniakawy.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
           3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia przez stronę internetową
           4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu
           5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
           6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
           7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

            § III

           Sposoby płatności za Towar

           1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
           2. pobranie pocztowe, płatność przelewem, płatność kartą kredytową
           3. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

           Wytwórnia Kawy Agata Mikulska

           97-420 Szczerców, Południowa 3
           ING Bank Śląski Nr rach 14 1050 1937 1000 0097 3309 0618

            § IV

           Terminy płatności za Towar

           1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu
           2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

            § V

           Sposoby dostawy

           1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
           • Inpost Kurier
           • Inpost Paczkomaty
           1. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
           1. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

            § VI

           Dostawa

           1. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich.
           2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Czas dostawy jest orientacyjny i dotyczy zamówień przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem „online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
           3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku Kosztów Dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link http://wytworniakawy.pl/dostawa. 

            § VII

           Koszty dostawy

           1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
           1. Koszty dostawy Towaru są następujące:
           • Zamówienia powyżej 150.00 zł przesyłka GRATIS
           • Przesyłka kurierska (płatność za pobraniem - 17,00 zł
           • Przesyłka kurierska (płatność online) – 15,00 zł
           • Paczkomat – 12,00 zł

            § VIII

           Reklamacja

           1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
           2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
           3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@wytworniakawy.pl
           4. Reklamacja powinna zawierać:
           5. imię i nazwisko Konsumenta,
           6. nazwę Towaru oraz datę zakupu,
           7. datę wystąpienia wady,
           8. opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
           9. żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
           10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
           11. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy:

           Wytwórnia Kawy Agata Mikulska

           97-420 Szczerców 

           Południowa 3

            § IX

           Prawo odstąpienia od umowy

           1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: "art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.
           2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
           3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
           • w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wytworniakawy.pl
           • drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy:

           Wytwórnia Kawy Agata Mikulska}

           97-420  Szczerców

           Południowa 3

           1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
           2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
           3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
           4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
           5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
           1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
           2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
           3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
           4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
           5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
           6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
           7. zawartej w drodze aukcji publicznej,

            § X

           Dane osobowe

           1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

           § XII

           Postanowienia końcowe

           1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
           2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
           1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
           2. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
           1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
           1. zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
           2. zmiany sposobu i terminów zapłaty,
           3. zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
           1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2020 r.